Ga met je online reviews voor een 4.2!

Online reviews worden steeds belangrijker voor consumenten. Uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig maar liefst 90% van de consumenten online reviews lezen voordat ze een bedrijf bezoeken. 88% vertrouwt net zo veel op online reviews als op persoonlijke aanbevelingen. En 86% van de consumenten beschouwt reviews als een goede indicator voor de kwaliteit van een product. We kunnen dus rustig stellen dat consumenten veel waarde hechten aan online reviews. Het is dan ook van essentieel belang voor merken, Magento webshops en dienstverleners om hier voldoende aandacht aan te besteden. 

De ‘perfecte’ online review?

De meeste bedrijven zijn in de veronderstelling dat ‘perfecte’ online reviews (met een beoordeling van 5 sterren) tot de meeste verkopen leiden. In de eerste instantie klinkt dit ook wel logisch; een product dat alleen maar perfecte reviews heeft moet wel heel goed zijn, toch? Deze bedrijven doen er dan ook alles aan om maar zoveel mogelijk van die perfecte reviews te krijgen voor de producten die zij verkopen. Bijvoorbeeld door hun bestaande klanten te vragen om een positieve review achter te laten, of klanten te belonen met een gratis product of een mooie aanbieding wanneer zij een 5-sterren rating geven voor het product dat zij net aangeschaft hebben. In sommige gevallen gaat het zo ver dat er mensen worden ingeschakeld om nepreviews te plaatsen. 

Te mooi om waar te zijn?

In de studie ‘Too good to be true: the role of online reviews’ features in probability to buy’, die recentelijk in het International Journal of Advertising werd gepubliceerd, werd onderzocht of het wel echt nodig is om een perfecte review met een gemiddelde van 5 sterren te behalen. Een eerder onderzoek had al uitgewezen dat mensen een ‘perfecte’ online review als ongeloofwaardig beschouwen. De studie stelde dan ook dat er een beperking zit aan review scores. Met andere woorden; dat het positieve effect van de rating die een product krijgt, vanaf een bepaalde gemiddelde score weer afneemt.

De sweetspot van online reviews: een 4.2

De resultaten bevestigden de vermoedens van de onderzoekers; de sweetspot van online reviews ligt tussen de 4.2 en 4.5 sterren. Tot 4.5 sterren kun je ervan uitgaan dat hogere ratings ook meer sales op zullen leveren. Maar wanneer de gemiddelde rating van een product hoger dan 4.6 sterren ligt, gaan de sales weer omlaag. ‘Perfecte’ reviews zijn dus helemaal niet zo gunstig als veel bedrijven denken! Wil je zoveel mogelijk van je online reviews profiteren, dan kun je dus het beste streven naar een gemiddelde score van 4.2 sterren. Deze kennis kun je niet alleen toepassen op je webwinkel, maar is ook van belang voor de scores over je dienstverlening op je TYPO3 website.