De invloed van het weer op je conversiepercentage

Als je een Magento webshop hebt, dan weet je dat er (afhankelijk van het soort producten dat je aanbiedt) verschillende factoren zijn die je online verkopen kunnen beïnvloeden. Zo verkopen veel webshops aanzienlijk meer in de decembermaanden. Maar wist je dat het weer ook van invloed kan zijn op je conversiepercentage? In dit artikel vertellen we je alles dat je hierover moet weten!

Onderzoek naar het weer en conversie

Tijdens een onderzoek van Marketingfacts.nl werd gekeken naar de correlatie tussen het weer en conversiepercentages. Daarbij kreeg het weer in 2016 elke dag een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10; een 1 voor slecht weer, een 10 voor uitmuntend weer. Bij het bepalen van de weercijfers zijn bewolking, windkracht, temperatuur, neerslagduur en mist in acht genomen, en is rekening gehouden met de seizoenen; een dag met een temperatuur van 10 graden zou in januari een hoog weercijfer krijgen, en in augustus een laag weercijfer. De onderzoekers koppelden de weercijfers aan de conversiepercentages van vijf grote webshops (met zoveel mogelijk niet-seizoensgebonden producten), waarbij de gemiddelde jaarlijkse omzet boven de 1 miljoen euro ligt. 

Het weer en conversiepercentages

De verwachting was dat de dagen met een laag weercijfer een hoger conversiepercentage zouden hebben. Dit omdat mensen met slecht weer meer binnen zitten en sneller geneigd zijn online te shoppen. Er werd tevens gedacht dat er op dagen met hoge weercijfers sprake zou zijn van een hoger bezoekersaantal (omdat mensen dan in een goede bui zijn), maar minder conversie omdat ze het gewenste product na online oriëntatie eerder in een fysieke winkel zouden kopen.

De resultaten van de analyse gaven verrassend genoeg andere feiten aan. Wat bleek? Op dagen met een laag weercijfer was het conversiepercentage niet het hoogst, maar juist het laagst. De dagen met de hoogste conversiepercentages waren dagen met het weercijfer 6 – met andere woorden, op weerdagen die als licht bovengemiddeld worden beschouwd, bestellen mensen het snelst online.  

Het weer en verschillen per apparaat

Er werd ook bekeken of er verschillen waren in conversiepercentages per apparaat. Men was in de veronderstelling dat er op mooie dagen een lager conversiepercentage op desktops zou worden waargenomen, omdat mensen dan eerder naar een fysieke winkel toe zouden gaan om hun aankopen te doen. 

Ook hierbij werden de onderzoekers verrast. Op dagen met het weercijfer 6 lag het conversiepercentage bij alle apparaten 3,44% hoger dan het gemiddelde conversiepercentage van 3,25%. Het aantal aankopen dat via een desktop werd gedaan, lag 4,17% hoger dan het gemiddelde conversiepercentage van 4,78%. Dus bezoekers doen sneller een aankoop via hun desktop als het mooi weer is. Hier moeten we wel bij vermelden dat in dit onderzoek waarschijnlijk ook laptops onder ‘desktops’ vallen, en dat conversiepercentages via tablets niet in het onderzoek zijn meegenomen omdat hier nog te weinig aankopen op worden gedaan.

De conversiepercentages bij smartphones zijn aanzienlijk lager dan bij desktops. Ondanks het feit dat steeds meer webshops zich bewust worden van het belang van een responsive website, een mobielvriendelijke interface en hier de huisstijl op aanpassen, vindt de daadwerkelijke verkoop in veel gevallen nog altijd via een ander apparaat plaats. Met andere woorden: mensen gebruiken hun smartphone wel om zich te oriënteren, maar gaan meestal pas op hun desktop tot koop over. 

Opvallend is dat bij de aankopen die wél via smartphones zijn gedaan, er geen sprake is van een piek op dagen met weercijfer 6. De statistieken laten echter wel duidelijk zien dat er op dagen met slecht weer sprake is van een lager conversiepercentage op mobiele apparaten.

Het weer en gemiddelde sessieduur

De verwachting dat er op dagen met slecht weer meer tijd op webshops wordt doorgebracht dan op dagen met mooi weer, werd door de resultaten van het onderzoek bevestigd; de hoogste gemiddelde sessieduur werd gemeten op dagen met weercijfers van 3 en 4. Opvallend is dat op dagen met een laag weercijfer en het laagste conversiepercentage, de gemiddelde sessieduur relatief hoog is. Dat wil zeggen dat mensen op deze dagen meer tijd doorbrengen in webshops, maar minder snel bestellen. Op dagen met mooi weer is het conversiepercentage hoger, maar de gemiddelde sessieduur lager. Het lijkt er dus op dat mensen minder tijd nodig hebben om tot aankoop over te gaan als het mooi weer is.  

Tot slot

Wat kun je als webshop-eigenaar nu met deze kennis? Je kunt het weer natuurlijk niet beïnvloeden. Wat je wel kunt doen is de weersverwachting in de gaten houden. Zie je dat het volgende week mooi weer wordt? Dan kun je hier bijvoorbeeld je weather based advertising script voor Google AdWords op aanpassen. Zo zou je op mooie dagen meer in advertenties kunnen investeren, zodat je ads door meer mensen gezien worden. Wordt er slecht weer voorspeld? Dan zou je je bezoekers kunnen verleiden met een speciale aanbieding waar alleen op die dag gebruik van gemaakt kan worden. Zo kun je ondanks het slechte weer toch een positieve invloed op je conversiepercentage uitoefenen.