Software Robots voor je Magento webwinkel

Automatisering kan gedefinieerd worden als het gebruik van verschillende controlesystemen voor het besturen van apparatuur, applicaties of voertuigen, met een minimale of gereduceerde menselijke interventie. Er kan gebruik worden gemaakt van mechanische, hydraulische, pneumatische en elektronische apparaten en computers, veelal in combinatie met elkaar. De voordelen van automatisering zijn arbeidsbesparing, besparing in materiaalkosten, een hogere kwaliteit en meer nauwkeurigheid. “Maar ik heb toch mensen nodig voor bepaalde processen,” denk je misschien. Wel… waarschijnlijk minder mensen dan je zou denken. De ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsautomatisering hebben niet stil gestaan, en er is tegenwoordig ontzettend veel mogelijk. Hieronder willen we je graag laten kennismaken met het principe van Robotic Process Automation, en vertellen we kort hoe deze vorm van bedrijfsautomatisering op je Magento webwinkel kan worden toegepast.

Over Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) draait om het toepassen van technologie waarmee software of een ‘Software Robot’ geconfigureerd kan worden om bestaande applicaties te interpreteren. Hierbij kun je denken aan applicaties voor bijvoorbeeld het verwerken van transacties, het manipuleren van data en het communiceren met andere digitale systemen. Processen kunnen op basis van triggers voltooid worden. Robotic Process Automation is zelfs in staat om te werken met dezelfde interfaces als waar je personeel nu mee werkt. 

Software Robots

Elk herhalend IT-proces dat nu door mensen wordt uitgevoerd, kan in principe geautomatiseerd worden met Robotic Process Automation. Wanneer je dit zou toepassen op een Magento webwinkel, kun je denken aan het verwerken van bestellingen, het bijwerken van de voorraad, het beantwoorden van klantvragen en nog veel meer. “Handig, maar wat als er iets mis gaat?” vragen veel mensen zich af. Wel, in dat geval laat de ‘robot’ dit direct weten. Hij is zelfs in staat om zelfstandig een nieuwe taak te starten en het probleem zonder tussenkomst van mensen op te lossen.

De voordelen van Software Robots voor je Magento webwinkel

Een verrassend groot deel van de tijdverslindende taken die nu door mensen worden uitgevoerd, kan met Robotic Process Automation worden geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan CRM, ERM, helpdesk aanvragen, het beheren van het grootboek, facturatie, het afhandelen van claims en nog veel meer. Eén van de belangrijkste voordelen van het inzetten van Software Robots is wat we operational excellence noemen: robots maken nooit fouten! Daarbij zijn ze nooit ziek, en hebben ze veel minder nodig dan ‘menselijk’ personeel: geen pauzes, geen lunch, geen pensioen. Door het inzetten van Software Robots voor je Magento webwinkel bespaar je niet alleen op tijd en personeelskosten, maar zorg je er ook voor dat de mensen die je wel in dienst houdt zich kunnen bezighouden met andere taken die hen meer zullen prikkelen – zoals het bedenken en uitvoeren van strategische initiatieven die je bedrijf verder helpen groeien. Kortom, een win-win situatie!